Самат Курманкулов катушуусу менен макалалар

Самат Курманкуловдун абалы жөнүндө досу айтып берди

Самат Курманкулов менен үй-бүлөлүк катышта болгон досу Москвага барып, Кой-Таш айылында болгон башал ...

Самат Курманкулов менен үй-бүлөлүк катышта болгон досу Москвага бары

Самат Курманкулов менен үй-бүлөлүк катышта болгон досу Москвага бар ...