Эл депутаты «Саясий партиялар жөнүндө» мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылды

«Саясий партиялар жөнүндө» мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам коомдук талкууга жөнөтүлдү. Түзөтүүлөрдүн демилгечиси Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев («Өнүгүү-Прогресс») болду.

Депутаттын айтымында, партиялар атаандашкан саясий чөйрөнү түзүү жана колдоо, жарандардын саясий жоопкерчилигин жогорулатуу, саясат чөйрөсүндө квалификациялуу кадрларды даярдоо үчүн зарыл.

Учурда мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында шайлануучу кызмат орундарына кандидат болгон партиялык кадрларга жана саясий партиялардан кандидаттарга талап коюлууда. Саясий партияларда кадрларды тандоонун жаңы механизмдерин түзүү саясий партиянын кадрдык потенциалын максималдуу натыйжалуу ишке ашырат жана партиялык кызмат орундарын ээлөөгө эң ылайыктуу кандидаттарды аныктайт. Ошон үчүн бул маселе бүгүн актуалдуу, — деди депутат.

Мыйзам долбоорунун максаты — саясий партиянын кадрдык функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн укуктук негиздерди түзүү: партиянын өзүнө жана саясий тутумдун бардык деңгээлдерине саясий лидерлерди жана элиталарды тандоо жана түзүү, мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарына кандидаттарды даярдоо жана көрсөтүү. мамлекеттик башкаруу; саясий жана башка башкаруу чечимдери үчүн саясий жоопкерчиликти алууга даяр кадрларды даярдоо.

Мыйзам долбоорунда саясий партиянын төрагасын (лидерин, коллегиялык башкаруу органынын төрагасын) шайлоонун төмөнкү укуктук механизмин аныктоо каралган (мыйзам долбоорунун 10-2-беренеси):

1) Саясий партиянын төрагасы (лидери, коллегиялык башкаруу органынын төрагасы) жалпы партиялык добуш берүү менен шайланат.

2) саясий партиянын төрагасынын (лидеринин, коллегиялык башкаруу органынын төрагасынын) кызмат ордуна кандидаттар саясий партиянын бардык аймактык филиалдарынын чогулуштарында (конференцияларында) көрсөтүлөт. Саясий партиянын аймактык филиалдарынын чогулуштары (конференциялары) саясий партиянын төрагасынын (лидеринин, коллегиялык башкаруу органынын төрагасынын) ыйгарым укуктары токтотулган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде өткөрүлөт.

Саясий партиянын төрагасынын (лидеринин, башкаруу органынын төрагасынын) кызмат ордуна кандидат 30 жаштан кем эмес, жогорку билими бар, ушул саясий партиянын мүчөсү, 5 жылдан кем эмес соттуулугу бар жаран көрсөтүлүшү мүмкүн.

3) Эгерде саясий партиянын аймактык филиалынын чогулушунда (конференциясында) экиден ашык кандидат көрсөтүлгөн болсо жана алардын бири дагы партиянын аймактык бөлүмүнүн чогулушунда (конференциясында) катышкандардын жарымынан көбүнүн добушун албаса, анда эң көп добуш алган эки кандидат үчүн добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт.

4) Экинчи турда жыйналышка (конференцияга) катышкандардын добуштарынын жарымынан көбүн алган кандидат саясый партиянын төрагасы (лидери, коллегиялык башкаруу органынын төрагасы) кызмат ордуна саясий партиянын аймактык бөлүмүнөн көрсөтүлгөн деп эсептелет.

5) жалпы партиялык добуш берүү бюллетенине саясий партиянын аймактык бөлүмдөрү көрсөткөн саясий партиянын төрагасынын (лидеринин, коллегиялык башкаруу органынын төрагасынын) кызмат ордуна кандидаттар киргизилет.

6) Көрсөтүлгөн кандидаттар боюнча жалпы партиялык добуш берүү саясий партиянын төрагасынын (лидеринин, коллегиялык башкаруу органынын төрагасынын) ыйгарым укуктары токтотулган күндөн тартып эки айдын ичинде өткөрүлөт. Жалпы партиялык добуш берүүгө саясий партиянын мүчөлөрү гана катышууга укуктуу. Эгерде добуш берүүгө саясий партиянын мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн экиси катышса, жалпы элдик добуш берүү укуктуу деп эсептелет.

7) саясий партиянын шайланган төрагасы (лидери, коллегиялык башкаруу органынын төрагасы) жалпы партиялык добуш менен саясий партиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушун алган кандидат болуп эсептелет.

Жалпы партиялык добуш берүүнүн тартиби, анын жыйынтыгын чыгаруу жана жалпы партиялык добуш берүүнүн натыйжасында кабыл алынган чечим күчүнө кирүү тартиби саясий партиянын уставы менен аныкталат.

Мындан тышкары, мыйзам долбоорунда депутаттыкка кандидаттардын тизмесин, мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында башка шайланган кызмат орундарына кандидаттарды көрсөтүүнүн укуктук механизмин бекитүү каралган (мыйзам долбоорунун 10-3-беренеси):

1) Мамлекеттик бийлик органдарында жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарында депутаттыкка кандидаттардын, башка шайланган кызмат ордуна кандидаттардын тизмесин көрсөтүү жөнүндө чечимдер ушул Мыйзамга жана саясий партиянын уставына ылайык саясий партиянын курултайында жашыруун добуш берүү менен кабыл алынат.

2) Саясий партиянын курултайы Жогорку Кенештин депутаттарын, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышууга байланыштуу маселелерди чечкенде, депутаттык мандаттар саясий партиялар көрсөткөн кандидат тизмелеринин ортосунда бөлүштүрүлүп, ушул саясий партиянын мүчөлөрү болуп саналбаган жарандар жөнүндө. алардын кандидаттардын тиешелүү тизмесине киргизилиши жана саясий партиянын кеминде он мүчөсү тарабынан колдоого алынышы Барабар Конгресстин жыйналышында милдеттүү түрдө каралууга тийиш. менен кандидаттын тийиштүү тизмесине киргизүү үчүн жеткиликтүү башка кандидаттар менен.

3) Жогорку Кеңеш жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого кандидаттардын тизмелерин түзүү менен байланышкан маселелер боюнча саясий партия коммерциялык эмес уюмдарга, кесиптик коомдук бирикмелерге ушул саясий партиянын кандидаттарынын тизмесине киргизүү үчүн кандидаттарды көрсөтүү жөнүндө сунуш менен кайрылууга укуктуу.

4) кандидаттардын тизмелерине кандидаттарды көрсөтүү жөнүндө саясий партиядан сунуш түшкөн учурда, коммерциялык эмес уюм, кесиптик коомдук бирикме саясий партияга кандидаттардын тизмесине киргизүү үчүн үчтөн ашык эмес кандидатты киргизүүгө укуктуу. Коммерциялык эмес уюмдардан, кесиптик коомдук бирикмелерден кандидаттар өздөрүнүн уставдарына жана шайлоо мыйзамдарынын талаптарына ылайык көрсөтүлөт.

5) Саясий партия ушул коммерциялык эмес уюмдар, кесиптик коомдук бирикмелер сунуш кылган кандидаттардын тизмесине мүмкүн болушунча киргизүү маселесин кароого милдеттүү. Коммерциялык эмес уюмдардын, кесиптик коомдук бирикмелердин сунушу боюнча кандидаттардын тизмесине киргизилген кандидаттардын саны саясий партиянын кандидаттарынын тизмесине көрсөтүлгөн кандидаттардын санынын 10 пайызынан ашпашы керек.

6) Коммерциялык эмес уюм, кесиптик коомдук бирикме шайлоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 7 календарлык күндөн кечиктирбестен саясий партиянын кандидаттарынын тизмесин көрсөткөндөргө кандидаттарды ушул тизмеге киргизүү сунушу менен берүүгө укуктуу.

Кандидаттарды кандидаттардын тизмесине киргизүү сунушу менен коммерциялык эмес уюмдун, кесиптик коомдук бирикменин кайрылуусунун жоктугу саясий партиянын кандидаттардын тизмесин көрсөтүүсүнө, ошондой эле ушул саясий партиянын мүчөлөрү болуп саналбаган коммерциялык эмес уюмдарды, кесиптик коомдук бирикмелерди камтыбайт.

Саясий партиянын уставында коммерциялык эмес уюмдарды, кандидаттардын кесиптик коомдук бирикмелерин саясий партиянын кандидаттарынын тизмесине киргизүү үчүн кошумча шарттар каралышы мүмкүн.

Мыйзам долбоору саясий партиянын төрагасын шайлоонун жана депутаттыкка кандидаттардын тизмесин, мамлекеттик бийлик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында башка шайланган кызмат ордуна кандидаттардын тизмесин көрсөтүүнүн укуктук механизмдерин бириктирүүгө багытталган, деп түшүндүрдү Төрөбаев.

Добавить комментарий