Кыргызстан терс мүнөздөгү мамлекеттик адамдардын реестрин түзүүнү каалайт

Кыргызстанда стажы начар аткаминерлер автоматтык түрдө “кара” реестрге түшүп калат, демек аларга мамлекеттик кызматкердин ордун басууга болбойт.

Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги “Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү пландоодо. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды.

Документке ылайык, мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган, мамлекеттик кызматкер болууга тыюу салынган адамдардын реестрин түзүү пландаштырылууда.

Ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыгына каршы коррупциялык жана башка кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон же соттолгон адамдар мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта боло албайт деген пунктту киргизүү пландаштырылууда. кылмыш-жаза мыйзамында аныкталган тартипте соттуулугу жоюлган же жокко чыгарылган.

Документте терс негиздер боюнча мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан бошотулган адамдардын Реестри мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын кадрлар резервин түзүүдө пайдаланылат жана кадрлар резервине киргизүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп саналат деп белгиленген.

Добавить комментарий