НПО уюмдары каржылоо булактары боюнча отчет беришет

Депутаттар НПО уюмдарынын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү үчүн добуш берди. Шайланган кызмат адамдары бул уюмдардан иш-чаралар каржылары кайсы жерден келгенин талап кылууну адилетту деп эсептешти.

Кыргызстандын парламенти  каржылоонун жана чыгымдоо булактары жөнүндө отчет бардык НПО уюмдар үчүн милдеттүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. 

Мыйзам долбоорунун колдоосуна 120 депутаттан 100 добуш берген, «каршы», — 9 гана депутат, ал эми калган 11 депутат жыйында жок болгон.

Добавить комментарий