Оптимисттер: алар кайсы өлкөлөрдө эң көп

Жакынкы келечекте алар азыркыга караганда жакшы жашай тургандыгын айткан адамдардын көпчүлүгү Кенияда болушкан. Бул өлкөнүн тургундарынын токсон пайызы оптимисттик божомолду айтышкан. Экинчи орунда Индонезия турат, мында сурамжылангандардын 80% мыкты деп үмүттөнөт. Үчүнчү орунда Индия, оптимисттик көз караштагы адамдардын 70%. Германиянын жашоочулары келечекте жакшырат деп эн аг үмүттөнүшөт. Бул жерде 23% гана жакшырууга ишенишет.

Добавить комментарий