Коронавирус жөнүндө коркунучтуу окуялар

COVID-19 жугуштуу ооруну жараткан SARS-CoV-2 коронавирусу жөнүндө жетишсиз маалыматтан улам, көптөгөн туура эмес түшүнүктөр жаралат. Айрымдар чиркейлер бул вирусту алып жүрөт деп ишенишсе, башкалары күчтүү суусундуктарды ичүү инфекциянын алдын алат деп ишенишет, ал эми кээ бирлери — тепловизор менен оорулуулар аныктай алынат деп ишенишет.

 

 

Добавить комментарий