Кары туугандарга кам көрүү керекпи: сурамжылоо

Белгилүү болгондой, жапондуктар кары туугандары үчүн кам көрүү өздөрүнүн милдети деп эсептеген эмес. Респонденттердин 23% гана ошондой кылууга даяр. Ошол эле маалыматтар мене Түндүк Корея тан калтырды. Швеция алардан бир эле пайызга кобуроок он жооп берди. Россия менен Румынияда, жаштардын 60%, өздөрүн карыларга кам көрүүгө тийиш деп эсептешет.

Бирок, биринчи кезекте Кытай жаш адамдары болгон, бул өлкөдө, респонденттердин 80%, алардын аксакалдарын кам көрүү үчүн зарыл деген суроого он жооп берди. Колумбия жана Малайзияда экинчи орунда Кытайдан 6% артта. Үчүнчү орун Индияга берилди, алардын суралгандардын 75% он жооп берди.

Добавить комментарий