Январ 2020-жылдын көрсөткүчтөрү өстү тындыруу боюнча бюджеттик кредиттер

Отчеттук маалыматтары боюнча Мамлекеттик агенттиктин башкаруу боюнча бюджеттик кредиттер Кыргыз Республикасынын каржы Министрлигинин алдындагы, республиканын чарба жүргүзүүчү субъекттеринин январ  2020-жылдын камсыз карыздарды кайтаруу боюнча бюджеттик насыялар суммасына 419,4 млн. сом, анын ичинде:

— негизги карыз – 325,5 млн. сом;

— пайыздар жана айыптар – 93,9 млн. сом.

Заемдук каражатты төлөө боюнча бюджеттик кредиттер январ  2020-жылдын суммасына 419,4 млн. сом

Бюджеттик ссудалар: 39,5 млн. сом (9,4%)

Чет элдик кредиттер: 379,9 млн. сом (90,6%)

Көрсөткүчтөр тындыруу боюнча бюджеттик кредиттер январь 2020-жылдын ушул мезгилине салыштырганда өткөн жылдын берилүүгө төмөндө:

Көрсөткүчтөрдү аткаруунун пландык-болжолдуу көрсөткүчтөрүн төлөө боюнча бюджеттик кредиттер январ 2020-жылдын берилсе, төмөн:Болжол түшкөн чарбакер субъекттердин карыздарын кайтаруунун республикасынын бюджеттик насыялар 2020-жылга түзөт 4 126,1 млн. сом, анын ичинде негизги карыз – 2 753,3 миллион сом, пайыздар жана айыптар – 1 372,8 млн.сомду түздү.

Эскертүү: Болжолдук көрсөткүчтөрдү түздөн-түз көз каранды, чет өлкө валюталарынын курстарынын, өлчөмүн сүзүү  чендердин, инфляциянын деңгээлин жана аныкталган эске алуу менен күтүлгөн көлөмүнүн карыздарды кайтарып берүү графикке ылайык Карыздык милдеттенмелерди. Ошону менен бирге, кабыл алынган учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө чечимдерди карыздарды кайра түзүмдөштүрүү республиканын чарбакер субъекттеринин (анын мөөнөтүн узартууга кайтарып берүү мөөнөтүн, пайыздык ставканы өзгөртүү, эсептен чыгаруу) берүү, жаңы кыска мөөнөттүү бюджеттик ссудаларды же мөөнөтүнөн мурда тындыруу карызды карыз алуучулар, мүмкүн өзгөртүүлөр болжолдук көрсөткүчтөрдү карызды тындыруунун.

Мындан тышкары, топтоочу эсеп жана кр финансы министрлигине, УЛУТТУК банкка январь 2020-жылдын кайтарылып заемдук каражаттардын суммасына 4,4 млн. сом, алардын ичинен:

— гранттар линиясы боюнча Швейцария Өкмөтүнүн сом суммасында – 2,2 млн. сом;

— боюнча Япония Өкмөтүнүн гранттарынын линиясы сом суммасында – 0,6 млн. сом;

— долбоор боюнча ЮСАИД сом суммасында – 0,8 млн. сом;

— насыя  боюнча МАР – 0,6 млн. сом;

— Өкмөтүнүн гранттар линиясы боюнча Кытай сом суммасында – 0,1 млн. сом;

— насыя  боюнча Түркия – 0,1 млн. сом.

Добавить комментарий