КРда мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө жаңы механизмдер иштелип чыгууда

Кыргызстандын Экономика жана соода министрлиги мамлекеттик кызматтарды уюштуруунун жаңы жана өркүндөтүлгөн механизмдери менен көрсөтүү боюнча жаңы мыйзам долбоорун даярдап жатат.

Экономика жана коммерция министрлиги Швейцария Өкмөтү тарабынан каржылануучу жана Хельветас жана Өнүктүрүү саясат институту тарабынан эксперттик коомчулукка маалымдоо, позитивдүү коомдук пикирди калыптандыруу, сунуштарды алуу үчүн ишке ашырылып жаткан «жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу» долбоорунун колдоосу менен «коомдук кызматтарды көрсөтүүнү уюштуруунун негиздери жөнүндө» КР Мыйзамынын иштелип чыккан долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол өткөрдү.

Мыйзам долбоору КР Экономика жана коммерция министрлигинин 2022-жылдын 20-майындагы буйругу менен түзүлгөн Ведомстволор аралык жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан жана мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын өнүктүрүүнүн жаңы концептуалдык механизмдерин иштеп чыгууга багытталган.

«Эл алдында кызмат көрсөтүүнү уюштуруунун негиздери жөнүндө» мыйзам долбоорунун негизги максаты калктын керектөөлөрүнө, заманбап талаптарга жана эл алдында кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү дүйнөлүк тенденцияга ылайык келген башкаруу органдарынын ишинин «сервистик» мүнөзүнүн жаңы моделин жана ачык кызмат көрсөтүүнүн жаңы концептуалдык механизмдерин киргизүүгө багытталган коомдук кызматтарды көрсөтүүнү уюштуруунун укуктук негиздерин өркүндөтүү болуп саналат.

Тегерек столдо белгиленгендей, кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу системасын кайра карап чыгуу зарылдыгы КР колдонуудагы «мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө»мыйзамынын алкагында чечилбей турган системалык көйгөйлөрдүн болушу болду. Өлкө Президентинин демилгесинин алкагында өткөрүлгөн 2021-жылдагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоонун жыйынтыктары дагы жаңы мыйзамды иштеп чыгуу зарылдыгын тастыктады.

Бул тегерек столго жергиликтүү өз алдынча башкаруу, муниципалдык кызматтар, республиканын жергиликтүү өз алдынча башкаруу Бирлиги, Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу Академиясы, Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттиги, ведомстволор аралык жумушчу топтун мүчөлөрү, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр катышты.

Тегерек столдун катышуучулары жаңы механизмдерди, ченемдерди жана жоболорду киргизүү КРда коомдук кызматтарды көрсөтүүнү уюштуруу системасын мындан ары өнүктүрүү үчүн дем берет деген үмүттөрүн билдиришти.

Добавить комментарий