КР “Азия Банкы” аялдардын ишкердигин өнүктүрүүгө салым кошкон гендердик облигациялардын эмитенти болот

Кыргыз Республикасында максаттуу гендердик облигациялар пайда болот, анын аркасында көптөгөн аялдар инсандык өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.

18-ноябрда Кыргызстанда социалдык долбоор ишке кирет – гендердик облигацияларды чыгаруу, анын максаты туруктуу өнүгүү жаатындагы долбоорлорду каржылоо.

Долбоор “Азия Банкы”, “БУУнун Аялдар уюму”, GFC, Кыргыз фондулук биржасы, “Сенти” менен өнөктөштүктө ишке ашырылууда. «Азия Банкы» социалдык гендердик облигацияларды чыгарган биринчи банк болот, анын программасы ишкер аялдардын бизнесин өнүктүрүүгө, аялдардын бакубаттуулугун жана жашоосун жакшыртууга, гендердик теңчиликке жетишүүгө жана аялдардын укуктарын кеңейтүүгө багытталган.

Социалдык облигацияларды чыгаруунун классикалык облигациялардан айырмачылыктарынын бири, биринчилери максаттуу облигациялар болуп саналат, алардан тартылган каражаттар социалдык долбоорлорго багытталат жана Капитал рынокторунун Эл аралык ассоциациясы (ICMA) тарабынан белгиленген эл аралык принциптерге ылайык чыгарылат. Социалдык облигацияларды чыгаруу долбоорун текшерүүнү ICMA жана Climate Bonds Initiative тарабынан аккредитацияланган Борбордук Азиядагы жападан жалгыз компания – «Астана GFC» жашыл облигациялар борбору жүргүзөт.

Гендердик облигацияларды компаниялар, финансылык фонддор, эл аралык компаниялар жана каалаган юридикалык жактар, ошондой эле каалаган жеке адамдар сатып ала алышат. Облигациялардан түшкөн каражат кредиттерди берүүгө, айыл чарба өндүрүшү жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө жумшалат. Мындан тышкары, аялдар башкарган ишканалар, бизнес ээлери аялдар же кызматкерлердин 30% же андан көп аялдардан турган компаниялар гана насыя ала алышат.

Маалымдама: 19-ноябрда бүткүл дүйнөдө аялдардын ишкердик күнү белгиленет. Ал биринчи жолу 2014-жылы өтүп, ишкер аялдарды колдоо жана алардын көйгөйлөрүн чагылдыруу максатында уюштурулган. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, Кыргызстандагы жеке ишкерлердин үчтөн бир бөлүгүн аялдар түзөт. Өткөн жылы аялдардын ишкердик күнүн утурлай бизнестеги аялдарды колдоо боюнча мамлекеттик программа кабыл алынган.

Добавить комментарий