Баткендин тургундары насыяны жөнөкөйлөтүлгөн система менен ала алышат

КР Улуттук банкы бардык коммерциялык банктарга Баткен облусунун тургундарына насыяларды/кепилдиктерди жөнөкөйлөтүлгөн система боюнча жана артыкчылыктуу негизде берүүнү сунуштайт.

Финансылык жөнгө салуучу органдын маалыматы боюнча, №2022-П-12/71-1 “Улуттук банктын Баткен облусундагы карыз алуучуларга кредиттерди берүү боюнча айрым убактылуу чечимдери жөнүндө” токтому кабыл алынган.

Ведомствонун маалыматына ылайык, мындай чечим региондо жашаган жана чарбалык иш жүргүзгөн жарандарга, ишкердик субъекттерине колдоо көрсөтүү, каржылоого жетүү боюнча мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, административдик-аймактык бирдиктерди, анын ичинде Баткен облусунда 2022-жылдын сентябрында болуп өткөн куралдуу кагылышуулардын натыйжасында бузулган бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү үчүн зарыл шарттарды түзүү, ошондой эле КР Президентинин Жарлыгын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү максатында кабыл алынган.

Аталган токтомго ылайык, Улуттук банк коммерциялык банктарга, микрофинансылык уюмдарга жана «Кепилдик фонд» ААКсына Баткен областында жашаган жана/же чарбалык иш жүргүзгөн карыз алуучуларга кредиттерди/кепилдиктерди алууга билдирмелерди артыкчылыктуу тартипте кароону, ошондой эле кредиттерди/кепилдиктерди берүү боюнча өздөрүнүн ички жол-жоболорун кайра карап чыгууну сунуштайт.

Жарлык ошондой эле кредиттерди/кепилдиктерди алууда карыз алуучулар тарабынан документтерди берүүгө карата Улуттук банктын талаптарын жеңилдетүү эрежелерин карайт.

Мындан тышкары, токтомго ылайык, карыз алуучуларга кредиттик рейтингдин негизинде берилген кредиттердин көлөмү көбөйтүлүп, керектөө кредиттерин берүүдө кредит боюнча ай сайын пландалган төлөмдөрдүн орточо айлык жалпы кирешеге болгон катышы кайра каралып чыкты.

Добавить комментарий