2022-жылы лизингдик келишимдердин рекорддук саны – КР Улуттук статистика комитети

Кыргызстандын Улуттук статистикалык комитетинин (УСК) маалыматы боюнча, 2022-жылы республикада лизингдик келишимдердин рекорддук саны түзүлдү. Бардыгы болуп 17 компания лизингдик ишмердүүлүктү жүргүзүп, алар 1,8 миң келишим түзгөн. 2021-жылга салыштырмалуу келишимдердин саны эки эсеге көбөйдү.

Мындан тышкары, бардык лизинг келишимдери финансылык лизинг шарттарында түзүлгөн. Мындай келишимдердин жалпы суммасы 2022-жылы болжол менен 4 миллиард сомду түзгөн. Мында, лизинг предмети болгон автотранспорттук келишимдердин наркынын үлүшү 17,5%га чейин өскөн, ал эми жол-курулуш жабдууларын, машиналарын жана механизмдерин лизинг келишимдеринин наркынын үлүшү 7,0%га өскөн.

2022-жылы түзүлгөн финансылык лизинг келишимдеринин эң чоң суммасы курулуш-Жол техникаларын, машиналарды жана механизмдерди сатып алууга туура келди. Алар 1,8 млрд.сомду же келишимдердин жалпы наркынын 44,6% түздү.

Лизингдик иш — лизинг келишими боюнча лизинг берүүчүнүн өздүк жана/же заемдук каражаттарын инвестициялоого багытталган инвестициялык иштин бир түрү.

Добавить комментарий