2020-жылы январ айында айыл-чарба өндүрүшүнүн көлөмү 7,7 млрд сом түздү

2020-жылдын айыл чарба, токой жана балык уулоо чарбасы 7 млрд 736,2 млн сом тузгон, ал эми өлчөмүнун индекси 101,4% ди түзгөн. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин материалдарында айтылат.

Январда айыл чарба өндүрүшүнунун жалпы колому: мал чарба 97,9% ды түздү, дыйканчылык — 0,6%, токой чарба- 0,1%, балык улоо — 0,3% жана кызмат көрсөтүү — 1,2% тузду.

Мал өндүрүү жана дыйканчылык тармагында айыл чарба өндүрүшү 97,1% ке өсту .

Республиканын жалпы көлөмүндөгү салыштырма салмагы (27%) жалпы көлөмүн Чүй областы ээлейт.

Республикада 2020 жылга үрөн сепкенге даярдыктар башталды.

Кыргыз Республикасынын айыл чарба өсүмдүктөрү Айыл чарба министрлигинин, тамак-аш өнөр жай жана суу чарба экспертиза департаментинин маалыматы боюнча муктаждыгы 25,4 мин тонна тузгөн кезде, 1 февралга карата буудай өлчөмү Республикада жеткиликтүү 80,6% ды түзгөн. Даяр урөндүк буудай 20,5 тонна берген жана феврал айынын башында 6,6 тонна сыноодон өткөн, алардын ичинен 6,4 мин тонна — стандарттуу чыккан.

Добавить комментарий